SOSTENIBILITAT

Turisme sostenible: el gran repte del sector

Destinacions
Ciutats amb certificació Biosphere

Les destinacions Biosphere es comprometen a garantir una millora contínua en els àmbits de lluita contra el canvi climàtic, medi ambient, cultural, social i econòmic, a través dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides.

La certificació Biosphere, tot i ser treballada des de l’àmbit turístic, recull exigències en tots els sectors, i treballen la sostenibilitat de forma transversal, incidint en accions relacionades amb la millora de la salut de la ciutadania, la lluita per la igualtat i el treball digne, el manteniment de les tradicions i el foment del producte de proximitat i, en definitiva, un ampli ventall d’actuacions que són reflex de la sostenibilitat en totes les seves dimensions. 

Les ciutats amb certificació Biosphere dins de la destinació Penedès son:

Establiments al Penedès amb Certificació Biosphere Sustainable Lifestyle

 

El turisme sostenible se sosté sobre tres pilars fonamentals que cal tenir en compte a l'hora d'elaborar qualsevol estratègia en el sector. Si en falta un de sol, no hi ha sostenibilitat. Parlem dels pilars econòmic, social i mediambiental.

En turisme, la prioritat és minimitzar l'impacte sobre el medi ambient, la cultura i les persones, mentre es contribueix a generar ingressos i ocupació a la població local.

Les administracions, impulsades per les noves normatives, estableixen una estratègia per a un model de creixement turístic més sostenible. En el projecte per a l'agenda 2030 es planteja una estratègia basada en el creixement socioeconòmic apostant per la competitivitat i la rendibilitat a través de la transformació digital. Paral·lelament, cal tenir en compte la preservació dels valors naturals i culturals del patrimoni. El benefici social serà un altre dels pilars: repartiment de beneficis i fre a la despoblació. A més, les administracions es comprometen a establir mecanismes de governança participativa i adaptar-se als canvis constants de l'entorn.

Dos dels punts essencials de la nova estratègia són l'increment en la qualitat del turisme amb la promoció de l'hospitalitat com a valor fonamental de la proposta turística i la qualitat de l'ocupació turística més gran. El sector necessita atraure i retenir el millor talent, ja que els treballadors són els últims responsables de la satisfacció dels turistes.

Amb aquest punt de partida, veiem quines poden ser les accions que s'estan desenvolupant en l'àmbit local a cadascun dels eixos del turisme sostenible.

Mediambiental

Un dels pilars de la sostenibilitat turística és la cura del medi ambient. Als 17 ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'ONU) es troben resumits els grans reptes a què s'enfronta la societat per ser més sostenible i l'àmbit mediambiental té una importància especial. Pel que fa a l'àmbit turístic, entre les grans preocupacions, hi ha la reducció del malbaratament alimentari, en el que la FIHRT hi està treballant de manera clara i eficaç, recolzant i participant en l'elaboració de les GUIES CONTRA EL MALBARATAMENT ALIMENTARI.

A més, entre els ODS es troba també el de preservar la vida submarina i els ecosistemes terrestres, cosa que ens porta, novament, a posar l'accent en la selecció de productes de proximitat i també de temporada.

El certificat Biosphere, obtingut l'any 2022 per la FIHRT, és un sistema que analitza el nivell real de la sostenibilitat de qualsevol institució. L'objectiu d'aquesta certificació és impulsar el desenvolupament de la indústria turística de manera sostenible alhora que es fomenta l'autenticitat social i cultural de cada destinació i comunitat.

Econòmic

Com s'esmentava a l'estratègia de turisme sostenible 2030 que està desenvolupant el govern de l'Estat, cal desenvolupar una proposta de valor amb la promoció de productes i destins que generin valor afegit i diferencial, que diversifiqui i desestacionalitzi la proposta de valor del país. 

El turisme esportiu, cultural, ornitològic, etc ajuden a desestacionalitzar i aborden un nínxol de mercat turístic més sostenible.

Social

El tercer eix de sostenibilitat (l'ordre no té cap efecte) és el de l'entorn social. El concepte de desenvolupament sostenible exigeix donar un gran valor a la qualitat de vida: educació, serveis públics, feina, etc.

A Espanya, l'eix social del turisme té dues vessants importants. D'una banda, aconseguir per a les persones que treballen al sector turístic unes condicions laborals justes. La manca de personal per treballar al sector ha estat un dels temes dels quals més es parla als fòrums sectorials durant els últims mesos: les condicions econòmiques i els torns poc estables han estat alguns dels motius pels quals es va produir un canvi en la preferència laboral cap a la logística o els supermercats. El repte és revertir la situació i que la turística torni a convertir-se en una indústria atractiva.

D'altra banda, també hi ha la preocupació permanent que el turisme generi un allunyament entre els residents i el model turístic, i finalment acabi provocant problemes de convivència i actituds de rebuig. En anys passats ja s'han conegut alguns casos dels quals es va anomenar 'turismefòbia', conseqüència de la sobreexplotació turística. Per tant, el turisme sostenible ha de cercar també un equilibri entre l'atractiu turístic i la població local.

La certificació BIOSPHERE, un reconeixement a la sostenibilitat dels negocis i de les Associacions

El certificat per a la sostenibilitat turística Biosphere és atorgat pel Responsible Tourism Institute (RTI) a empreses, serveis i destinacions turístiques, i és impulsat a la província per Diputació de Barcelona i Cambra de Comerç de Barcelona, i a Barcelona ciutat i el seu entorn per Turisme de Barcelona i Cambra de Comerç de Barcelona.

Vol estendre la cultura de la sostenibilitat turística a les empreses, serveis turístics i destinacions. eL programa que té com a principal finalitat implementar una gestió més sostenible en tots els agents d'una destinació turística.

El Compromís per a la Sostenibilitat Turística Destinació Barcelona Biosphere respon tant a la voluntat de promoure un turisme més curiós per part dels operadors turístics, com també als desitjos dels visitants de poder viatjar respectant al màxim l’entorn.

Aquesta certificació la atorga l’Institut de Turisme Responsable (ITR) un organisme independent creat el 1995 amb l’objectiu d’impulsar accions de desenvolupament sostenible en destinacions i empreses turístiques. Des del primer moment institucions com l’UNESCO, la OMT, el programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient i la Unió Europea van recolzar l’Institut, que s’ha convertit en el primer organisme internacional de Turisme Sostenible.

La certificació Biosphere trasllada al sector turístic el desenvolupament sostenible a través dels 17 objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides i garanteix el següent:

 • Pràctiques sostenibles com estalvi de recursos hídrics i energètics.
 • Accés a una àmplia gama d’informació i eines a través del ITR.
 • Posicionament destacat en els documents de turoperadors i els seus canals de venda.
 • Venda d’experiències a través de la plataforma Biosphere Experiences©.
 • Recursos per millorar la sostenibilitat i cursos de sostenibilitat en línia.
 • Comunicació de la sostenibilitat de l’entitat i de les seves bones pràctiques en les comunicacions que fa Biosphere.

Els estàndards de Certificació Biosphere son molt amplis i afecten a tots els subsectors turístics i empreses relacionades, des de destinacions fins a tot tipus de serveis turístics, passant per hotels, restauració, turoperació, museus, comerços, ports esportius, transport, platges, parcs, etc.

PER QUÈ ADHERIR-SE AL COMPROMÍS PER A LA SOSTENIBILITAT BIOSHPERE?

 • Posiciona’t en un mercat emergent
 • Contribueix a impulsar un sector turístic més sostenible i compromès amb l'entorn
 • Millora la credibilitat i reputació de la teva entitat
 • Atrau nous clients amb consciència sostenible
 • Genera valor afegit als teus productes/serveis
 • Diferencia’t i destaca respecte els teus competidors

QUI ES POT CERTIFICAR?

Les empreses i serveis turístics de la ciutat de Barcelona, de la província de Barcelona, així com els Ajuntaments i els Consell Comarcals de la província.

Les Associacions, Gremis, Col·lectius i Federacions també poden Certificar-se.

A la Destinació de Barcelona son un total de 844 establiments certificats.

El Compromís basa la seva metodologia en el treball al voltant dels 17 objectius de desenvolupament sostenible de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides.

Més informació aquí (Destinació CIutat de Barcelona) o aquí (Comarques de Barcelona)

QUINS GREMIS I ASSOCIACIONS DE LA FIHRT HAN OBTINGUT LA CERTIFICACIÓ BIOSPHERE

Des de fa temps, els analistes experts en turisme remarquen la necessitat d’aplicar els criteris de sostenibilitat a tota activitat turística. Frases com “el turisme serà sostenible o no serà” es venen repetint en qualsevol estudi sobre aquest tema. Són els viatgers els que estan impulsant l’agenda de sostenibilitat, perquè ja no volen només visitar una destinació, sinó enriquir-la. La certificació Biosphere és ja imprescindible.

Quins gremis i associacions es troben Certificats?

 

ods1ods2ods3ods4

 

ods5ods6ods7ods8

 

ods9ods10ods11ods12

 

ods13ods14ods15ods16

 

ods17

 

Adhesió al programa Biosphere

Certificat Biosphere Sustainable LIFESTYLE

El Certificat Biosphere Sustainable LIFESTYLE és atorgat pel Responsible Tourism Institute (RTI) a empreses, serveis i destinacions turístiques.

Està impulsat a la província per Diputació de Barcelona i Cambra de Comerç de Barcelona i promogut a la nostra destinació pel Consorci. 

El Certificat Biosphere Sustainable LIFESTYLE, mitjançant el compliment d'una sèrie de requisits i un programa de millores continuades, ofereix l'oportunitat a les empreses del sector d'oferir productes i serveis propis d'un nou model de turisme no agressiu, que puguin satisfer les necessitats actuals de clients i usuaris, sense comprometre a les generacions futures; un projecte on hi guanyen totes les parts.

Assolir aquest reconeixement independent és voluntari i comporta el seguiment de formacions, assessorament, verificació de compromisos de sostenibilitat (econòmica, sociocultural i ambiental) i networking que pot comportar major visibilitat internacional en matèries de sostenibilitat, que cada  vegada es tenen més en compte tant per les administracions com pel propi viatger.

Actualment el RTI està afiliat a l'Organització Mundial del Turisme (UNWTO) i és membre del Global Sustainable Tourism Council (GSTC).

Beneficis per l’empresa o entitat que s’adhereix al programa
 • Generar valor afegit als productes/serveis
 • Millorar la credibilitat i reputació de l'empresa o entitat
 • Atraure nous clients amb consciència sostenible
 • Posicionar-se en un mercat emergent
 • Diferenciar-se i destacar respecte els competidors
 • Establir noves relacions empresarials amb altres entitats sostenibles
 • Consolidar el negoci a llarg termini
 • Contribueix a impulsar un sector turístic més sostenible i compromès amb l’entorn
 • Carta de serveis (promoció i altres) a nivell provincial, comarcal i local
Com s'obté el certificat Biosphere?

Per obtenir el certificat o la renovació del certificat, cal superar els compromisos següents:

 • Formalitzar l’adhesió o la renovació
 • Assistir a les sessions formatives anuals 
 • Rebre a l’implantador per fer la visita d’assessorament
 • Complimentar el manual de bones pràctiques online
 • Complir tots els requisits obligatoris del Manual d’ofici
 • Assistir al Taller de Destinació
 • Redactar un Pla de Millora corresponent i que s’actualitzen cada any
 • Superar l’auditoria anual
Quota i adhesió

Quotes

L'accés a aquest programa té un cost reduït de 80€ gràcies al cofinançament de Diputació de Barcelona a través de Cambra de Comerç de Barcelona. 

Fins quan puc sol·licitar l'adhesió?

Hi ha temps per formalitzar la sol·licitud durant el primer trimestre de l’any.

Poden adherir-se el programa aquelles empreses o entitats ubicades a la província de Barcelona o aquelles empreses o entitats ubicades a la DO Penedès i que són membres de la Ruta del Vi del Penedès.

Què necessito per sol·licitar l'adhesió?

Suma’t a les noves tendències empresarials compromeses amb les persones i posiciona’t en aquest nou mercat responsable.

Accés al formulari d'adhesió

Adhesió al programa Punts d'Informació Turística (PIT)

Programa de Punts d'Informació Turística

Es tracta d’un programa impulsat per la Diputació de Barcelona i gestionat a l’Alt Penedès pel Consorci.
Es busca ampliar la xarxa de punts d'informació pel turista per complementar les oficines de turisme del territori.

D'aquesta manera, aquests punts poden ser establiments públics o privats, com ara botigues, bibloteques, allotjaments, cellers o atractius turístics, entre molts altres, que tinguin contacte directe amb els visitants i que poden informar de l'oferta turística existent i poden donar recolzament i suggeriments per organitzar i completar l'estada. 

D'aquesta manera, aquests establiments donen un valor afegit totalment personalitzat, generant una bona acollida al visitant, millorant la satisfacció i fidelització, esperant que la nostra bona atenció sigui un motiu més per repetir al territori.  

Els objectius principals del programa son:

 • La formació continuada a les oficines de turisme en les habilitats d’atenció al públic en general, i en concret en la importància de generar valor afegit en l’acció de donar informació turística
 • La formació continuada sobre el mètode i la importància i de donar informació turística als establiments que  n'ofereixen de facto.
 • Formar als establiments turístics que fins ara no han donat informació turística. Conscienciar als establiments de la importància i necessitat de donar aquest servei, i formar-los al respecte.  
 • Dotar als establiments i serveis turístics acreditats de material promocional per acompanyar l’assessorament al visitant/turista.
 • Crear una xarxa de treball de punts d’informació turística en base oficines, empreses o serveis privats i equipaments o entitats públiques.
Beneficis per l’empresa o entitat que s’adhereix al programa:
 • Dotar de respostes a les peticions d’informació turística, de forma solvent, contrastada i acurada
 • Dotar d’eines per suggerir, incentivar i propiciar, com a servei afegit al turista, la continuïtat de la bona experiència turística obtinguda en el propi servei a través de la recomanació d’altres productes i serveis del territori que s’ajustin al client i a la pròpia oferta
 • Impulsar i reforçar el concepte del treball per a la millora continuada
 • Millorar el coneixement del client
 • Millorar i cohesionar l’intercanvi entre empreses i serveis per a la millora del producte individual, i la creació de producte combinat
 • Augmentar la percepció de fiabilitat del servei per part del client
 • Disposar d’un sistema de reconeixement del servei d’informació que es dóna al client
 • Avançar cap a l'excel·lència turística
 • Adequar d’espai i suports per donar informació turística
Com s'obté l'acreditació Punt d'Informació Turística?

Per obtenir l’acreditació o la  renovació de l’acreditació, cal superar els compromisos de formació corresponents i que s’actualitzen cada any. 

Bàsicament, consisteixen en l’assistència / participació de 3 jornades formatives i una jornada de descoberta del territori. 

El programa és per empreses i/o entitats amb sensibilització per a l’atenció al visitant i que tenen com a prioritat en les seves accions oferir informació turística. Per aquest motiu, es requerirà que l’empresa i/o entitat disposi d’un espai on es faci l’atenció al visitant i que sigui el personal d'atenció al públic qui assisteixi a les formacions.

Adhesió

Fins quan i com puc sol·licitar l'adhesió?

Es pot sol·licitar l'adhesió durant el primer trimestre de l’any.

Poden adherir-se el programa aquelles empreses ubicades a la província de Barcelona o aquelles empreses ubicades a la DO Penedès i que són membres de la Ruta del Vi.

L'accés a aquest programa és gratuït.

Accés al formulari d'adhesió