La Policia Local de Vilafranca denunciarà possibles comportaments sexistes i d'assetjament durant el Vijazz

En cas de detectar conductes com les descrites, els funcionaris de la Policia Local de Vilafranca faran denúncies per una infracció.

Els agents de la Policia Local de Vilafranca han rebut instruccions per denunciar comportament sexistes i d'assetjament aprofitant que aquest cap de setmana se celebra el Vijazz, i és en l'oci nocturn on es produeixen una part important d'aquests comportaments. El cos de la Policia Local de Vilafranca està sensibilitat per aquesta problemàtica i reforçarà el dispositiu policial per atendre possibles incidents en aquest sentit. 

L'assetjament sexual no previst al Codi Penal, però constitutiu d'infracció administrativa són tot un seguit de comportament verbals, no verbals i/o físics d'indole sexual, no volguts per la persona receptora, o bé un sol incident que, pel seu caràcter summament ofensiu, pot constituir per si sol un cas d'assetjament sexual. És una forma d'abús que s'exerceix des d'una situació de poder psíquic o físic respecte a la persona assetjada i que es pot donar en qualsevol àmbit de la relació entre persones (al carrer, en llocs públics, en entorns d'oci, etc). 

En les instruccions donades als agents es recullen una sèrie de conductes que, sense configurar una llista tancada, es consideren incloses en les infraccions administratives abans esmentades, i que són: 
• Exhibicionisme obscè davant de persones adultes (sempre que no siguin discapacitades necessitades d'especial protecció). 
• Masturbació en espais públics o oberts al públic davant de persones adultes (sempre que no siguin persones discapacitades necessitades d'especial protecció). 
• Injuria sexual (consisteix en manifestacions verbals que ofenen la dignitat de les dones i que siguin degradants o humiliants o creïn una situació intimidatòria, hostil o ofensiva). 
• Seguiment puntual i obscè d'una persona o grup de persones . 
• Fer fotos de parts intimes del cos d'una persona sense el seu consentiment 
• Acorralament amb finalitat sexual. 
• Altres conductes que impliquin vexació sexual. 

En cas de detectar conductes com les descrites, els funcionaris de la Policia Local de Vilafranca faran denúncies per una infracció a la Llei Orgànica 4/2015.