El Gremi fa efectiva la seva Sol.licitud al Programa CONFORCAT A MIDA, 2023-2024, de la mà del Centre Ensenyaments Tècnics Penedès SL

El programa Conforcat A MIDA, gestionat pel Departament d’Empresa i Treball a través del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, és una iniciativa que ofereix subvencions a programes de formació no formal. Aquestes formacions estan destinades a la qualificació i requalificació de la població activa, vinculades a qualificacions professionals incloses en el Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals​​.

El programa Conforcat A MIDA és una oportunitat per a les empreses (incloent treballadors i autònoms) per dissenyar formació a mida que millori la seva competitivitat. Es tracta d'un esforç per respondre directament a les necessitats formatives de les empreses, potenciant les seves capacitats i competències​​.

La convocatòria de 2023-2024 s'ha obert el 24 d’octubre de 2023, i les formacions previstes han de finalitzar a 31 de desembre de 2024. La FIHRT, de la mà de Centre Ensenyaments Tècnics Penedès SL, ha sol·licitay aquesta ajuda de manera individual, presentant un programa de formació adaptat al nostre entorn (associacions i empresaris, associats o no). Els perfils dels participants en aquestes formacions han de ser adequats segons els requisits establerts​​​​​​.

Aquesta iniciativa es presenta com una resposta pràctica i directa a les necessitats específiques de formació de les empreses catalanes, amb l'objectiu de millorar les habilitats i capacitats dels seus treballadors i, en última instància, augmentar la competitivitat i eficiència de les empreses en el mercat.

Més informació